Strategia rozwoju

 1. Polska Federacja Kyokushin Karate poprzez swoją działalność na terenie kraju będzie popularyzować sport i kulturę fizyczną wśród społeczeństwa.
 2. Kluby zrzeszone w federacji jako samodzielne jednostki będą organizować zajęcia karate, samoobrony, sztuk i sportów walki dla chętnych niezależnie od wieku. Będą to również miejsca, w których poznawać się będzie kulturę Japonii i filozofię dalekiego wschodu związaną ze sztukami walki. W szczególny sposób kultywowana będzie idea Budo Karate, czyli doskonalenia sztuki realnej walki jako formy doskonalenia fizycznego i duchowego.
 3. Federacja w miarę swoich możliwości będzie otaczać zrzeszone kluby pomocą merytoryczną i szkoleniową w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju. Wszelkie fundusze jakie będzie generować federacja będą przeznaczane na rozwój klubów w niej zrzeszonych. Fundusze te przeznaczane będą na doszkalanie kadry instruktorskiej oraz dofinansowywanie imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim.
 4. Federacja będzie działać na terenie kraju poprzez swoich przedstawicieli w regionach, w województwach i w poszczególnych klubach. Opiekę nad klubami w danym województwie lub regionie będzie sprawował wyznaczony przez organizację Przedstawiciel Regionalny, będzie to osoba z dużym doświadczeniem, ciesząca się zaufaniem i autorytetem w dziedzinie karate.
 5. Polska Federacja Kyokushin Karate będzie należeć do Międzynarodowych Organizacji Karate i innych związanych ze sztukami i sportami walki chcących współpracować z nią na zasadach partnerskich. Poprzez przynależność do międzynarodowych organizacji związanych ze sztukami i sportami walki Federacja pragnie umożliwić wszystkim członkom dostęp do wszechstronnego szkolenia oraz możliwości rywalizacji sportowej.

 

SZKOLENIE

 

 1. Jednym z najważniejszych zadań Federacji w Polsce będzie zapewnienie wszystkim ćwiczącym oraz kadrze instruktorskiej najwyższego poziomu szkolenia.
 2. Szkolenie nie będzie ograniczać się tylko do nauki sportowego karate w ramach przepisów i regulaminów zawodów sportowych, ale będzie przede wszystkim traktować trening jako doskonalenie umiejętności realnej walki oraz samoobrony. W treningu najważniejsze będzie nie tylko doskonalenie fizyczne, ale również duchowe, co niosą za sobą wszystkie sztuki walki z dalekiego wschodu.
 3. Federacja zamierza organizować obozy i seminaria szkoleniowe dla wszystkich członków organizacji oraz seminaria doszkalające dla kadry instruktorskiej. Co najmniej raz w roku w okresie letnim planowany jest obóz letni z mistrzami kyokushin i innymi uznanymi autorytetami w sportach i sztukach walki, aby w bezpośredni sposób otrzymywać najnowsze trendy w szkoleniu.
 4. Federacja planuje również organizowanie seminariów tematycznych i metodycznych takich jak kumite i kata. Takie seminaria powinny przyczynić się do ułożenia i poprawienia systemu szkolenia w tym zakresie w klubach Federacji.
 5. Jednym z elementów szkolenia kadry instruktorskiej będą kursy i szkolenia sędziowskie, aby przygotować kadrę sędziów sportowych w celu sprawniejszego przeprowadzania imprez sportowych zgodnie z regulaminem sportowym PFKK.
 6. Szkolenie kadry instruktorskiej nie ograniczy się tylko do szkolenia techniki, kata czy kumite, duży nacisk położony będzie również na naukę metodyki treningowej tak, aby trening karate kyokushin wykorzystać w najbardziej efektywny sposób.

 

ZAWODY SPORTOWE

 

 1. Federacja nie neguje rozgrywania zawodów sportowych jako formy współzawodnictwa przyczyniającej się do rozwoju kyokushin, jednakże zawody sportowe nie mogą być celem samym w sobie.
 2. Organizatorom imprez ogólnopolskich Federacja będzie starała się pomagać w miarę możliwości organizacyjnie, a także w pełni będzie popierać inicjatywy regionalne w organizowaniu turniejów propagujących karate kyokushin.
 3. Federacja chciałaby zapewnić możliwość startu w zawodach jak największej grupie wiekowej zawodników ćwiczących w klubach wg regulaminu sportowego PFKK. Zawody sportowe będą otwarte dla kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych kumite i kata z zachowaniem specyfiki karate kyokushin.
 4. Federacja pragnie, aby zawody sportowe były czymś wyjątkowym w życiu każdego startującego zawodnika, za co najlepsi będą szczególnie wyróżniani.